Kaupan palkanlaskentapäivä, 2 päivää

Event details
Name Kaupan palkanlaskentapäivä, 2 päivää
Time 02.10.2019 10:00 - 03.10.2019 16:00
Last registration date 01.10.2019 16:00
Max. number of participants 25
Additional information

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat soveltamaan keskeisiä palkanlaskentaan liittyviä Kaupan työehtosopimuksen ja työlainsäädännön määräyksiä.

Ohjelma

1. päivä, 2.10. 2019 klo 10.00-16.00, aamiainen tarjolla klo 9.30-10.00

Palkan määräytyminen, maksaminen ja kuittaus 

Palkanmaksutapa ja -aika
Palkanmaksu työsuorituksen estyessä tai keskeytyessä
Odotusajan palkka
Palvelusajan laskeminen
Osakuukauden palkka
Palkkasaatavan vanhentuminen
Työnantajan kuittausoikeus 

Työaika 

Tasoittumisjärjestelmän periaatteet
Vuosivapaajärjestelmä
Työaikalain ja työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät
Sunnuntaityö
Lisä- ja ylityö
Työaikalisät

2. päivä, 3.10.2019 klo 9.00-16.00, aamiainen tarjolla klo 8.30-9.00

Keskeiset poissaolotilanteet ja niihin liittyvät palkanmaksuvelvoitteet

Sairauslomat
Lääkärintarkastukset
Tilapäiset poissaolot
Perhevapaat 

Vuosilomat 

Vuosiloman ansainta
Vuosiloman antaminen
Vuosiloma ja työkyvyttömyys
Vuosilomapalkka ja -korvaus
Lomaraha