YT-lain edellyttämät neuvottelumenettelyt

Event details
Name YT-lain edellyttämät neuvottelumenettelyt
Time 14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 12:00
Last registration date 13.11.2019 16:00
Max. number of participants 15
Additional information

Yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelumenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen työvoiman käytön vähentämistä. Koulutuksen tavoitteena on käsitellä yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelumenettely alusta loppuun yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti.

Ohjelma

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet
Työvoiman vähentämisen vaihtoehdot
Neuvotteluesitys ja sen sisältö
Kenen kanssa neuvotellaan
Neuvottelujen läpivieminen
Neuvottelujen jälkeiset työnantajan velvollisuudet