Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

Event details
Name Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet
Time 16.09.2020 09:00 - 16.09.2020 12:00
Last registration date 15.09.2020 16:00
Max. number of participants 50
Waiting list size 5
Additional information

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisenä päivänä (16.9.) syvennytään taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisin ja toisena päivänä (17.9.) keskitytään yhteistoimintalain edellyttämään neuvotteluvelvoitteeseen yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää. Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, on suositeltavaa osallistua molempiin päiviin.

Ensimmäisenä päivänä käydään perusteellisesti läpi taloudelliset, tuotannolliset ja työnantajan toiminnan uudelleenorgansiointiin liittyvät irtisanomisperusteet sekä muut työnantajan velvoitteet liittyen työvoiman vähentämiseen. Koulutuksessa syvennytään erityisesti mm. irtisanomisten kohdentamiseen, työsopimuksen muuttamiseen irtisanomisperusteella, osa-aikaistamiseen ja irtisanomismenettelyyn.