Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä

Event details
Name Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä
Time 17.09.2020 09:00 - 17.09.2020 12:00
Last registration date 16.09.2020 16:00
Max. number of participants 50
Waiting list size 5
Additional information

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisenä päivänä (16.9.) syvennytään taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisin ja toisena päivänä (17.9.) keskitytään yhteistoimintalain edellyttämään neuvotteluvelvoitteeseen yrityksissä, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää. Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, on suositeltavaa osallistua molempiin päiviin.

Vähintään 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen työvoiman käytön vähentämistä. Koulutuksessa käsitellään yhteistoimintalain edellyttämä neuvottelumenettely alusta loppuun yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa syvennytään erityisesti mm. neuvotteluesitykseen ja sen sisältöön, siihen, kenen kanssa neuvotellaan sekä siihen, mitä asioita neuvotteluissa tulee käsitellä.