Kaupan palkanlaskentapäivä, osa 3

Event details
Name Kaupan palkanlaskentapäivä, osa 3
Time 12.11.2020 09:00 - 12.11.2020 12:00
Last registration date 11.11.2020 16:00
Max. number of participants 50
Waiting list size 5
Additional information

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat soveltamaan keskeisiä palkanlaskentaan liittyviä Kaupan työehtosopimuksen ja työlainsäädännön määräyksiä. Koulutus toteutetaan kolmessa osiossa siten, että jokainen aamupäiväosio on kestoltaan 3 tuntia.

Ensimmäisenä päivänä käydään läpi palkan määräytymistä ja keskitytään erityisesti Kaupan työehtosopimuksen palkan muodostamista koskeviin sääntöihin, odotusajan palkkaan ja korotetun palkan laskemiseen. Toinen osio keskittyy erilaisiin poissaolotilanteisiin ja niihin liittyviin palkanmaksuvelvoitteisiin. Kolmannessa ja viimeisessä osiossa käydään läpi vuosilomiin liittyviä keskeisiä asioita erityisesti palkanlaskennan näkökulmasta

Jokaisen osallistujan on mahdollista räätälöidä koulutuspaketista oma, itselleen sopiva kokonaisuus osallistumalla joko kaikkiin osioihin tai vaihtoehtoisesti kokoamalla osioista yhden tai kahden päivän paketti. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistuja pääsee tarkemmin määrittelemään, mihin kaikkiin osioihin haluaa osallistua.

3. päivä, 12.11.2020 klo 9.00-12.00

Vuosilomat

  • Vuosiloman ansainta

  • Vuosiloman antaminen

  • Vuosiloma ja työkyvyttömyys

  • Vuosilomapalkka ja -korvaus

  • Lomaraha

  • Lisävapaapäivät ja lisävapaapäiväkorvaus